tratamente naturiste cu vin-natural treatments with wine

TRATAMENTE NATURISTE CU VIN

Tratamente Naturiste cu Vin

Tratamente Naturiste cu Vin
Tratamente Naturiste cu Vin

Vinul consumat cu masura este un prieten al omului,la necaz sau la bucurii. Un vechi proverb romanesc spune asa-„Un pahar cu vin este bucurie,doua pahare veselie iar trei nebunie”.

Oamenii cunosc din vechime,de peste doua mii de ani,efectele deosebite pe care le are vinul asupra sanatatii.Inca din vremea lui Hipocrate,se folosea vinul pentru scaderea febrei,spalarea ranilor,pentru fortificarea unui bolnav ce nu mai avea pofta de mancare dupa ce trecuse printr-o boala grea. Tot de atunci,oamenii cunosteau deja ca vinul ajuta la digestie. Dupa o hrana copioasa cu carne si multa grasime,un pahar cu vin era de nelipsit. Vinul ajuta la evacuarea reziduurilor nefolositoare din intestin,ajuta la evacuarea urinei si favorizeaza transpiratia. Dar ce stiau oamenii din vechime a inceput sa fie dat uitarii in ultimul secol,cand atat de multe medicamente,de obicei preparate numai cu ajutorul chimiei,au inceput sa ne asalteze. Oare nu consumul ridicat de vinuri curate naturale,de catre populatia din zonele viticole de pe valea Rinului a facut posibil ca unele boli cum este guta,piatra la ficat si la rinichi sa fie mai putin intalnite ca in alte zone ? Nu gresesc multi medici care considera vinul doar ca ceva rau,toxic si daunator ? Desigur,nu va incit la alcoolism. Dar la unele imbolnaviri,un pahar cu vin natural,sortimentul potrivit atunci cand trebuie si mai ales cat trebuie,ne poate fi de mare ajutor.

Vinul alb sau vinul rosu.

Ce este mai bun? vinul alb sau vinul rosu? Vinul rosu nu se deosebeste doar prin culoare.El cuprinde taninuri,care au o influenta deosebita asupra mucoaselor. Vinul rosu, nu contine atat de mult acid ca majoritatea vinurilor albe.Organismul nostru il primeste cu mai multa placere si pentru faptul ca substantele din vinul rosu sunt mai bine tolerate.Inca din vremea romanilor se spunea ca vinul rosu te ajuta sa nu-ti albeasca repede parul,ca iti da vigoare mai multa,chiar si atunci cand varsta este mai inaintata.Vinul alb are efecte dietetice,este bun pentru stimularea digestiei.In functie de sortimentul de vin alb,dulce,sec,demisec,mai aromat etc. cunoastem mult mai multe sorturi de vinuri albe decat vinuri rosii.

Efectele vinului asupra starii de sanatate

Ce efecte (bune) are vinul pentru sanatatea noastra ?  In primul rand este stimulent pentru trup si suflet. Prin aroma,miros, gust si culoare ne stimuleaza simturile, in primul rand actioneaza asupra sistemului nostru nervos central, conducand la stimularea sucurilor ce participa la digestie (salivatia si eliberarea de suc gastric). Mai mult,vinurile rosii,sarace in acid,bogate in tanin,ajuta la preluarea de vitamina B7,vitamina hotaratoare in formarea sangelui. S-a constatat ca vinul alb, usor acrisor,stimuleaza digestia. In cantitati mari, vinul alb,poate provoca diaree. In schimb,vinul rosu are un efect usor constipant. Pentru un rinichi sanatos,vinul alb are efect diuretic (mareste cantitatea de urina evacuata). Dar pentru bolnavii ce sufera de arterioscleroza sau nefrita nu este indicat sa bea alcool! Prin continutul sau in metionina, vinul alb evacueaza toxinele din ficat. Intr-adevar,pentru un ficat bolnav alcoolul de orice fel nu este recomandabil.

Tratamente Naturiste cu Vin

Vinul are efect stimulativ asupra ritmului respiratiei. In cazurile de boala,de la o raceala banala pana la o gripa chiar serioasa,vinul poate spori capacitatea da aparare a organismului datorita proprietatilor sale antibiotice. Bineinteles vinul este doar un adjuvant,nu va inlocui medicamentele sau antibioticele in cazurile grave, dar in formele usoare,de gripa sau raceli,vinul conduce la scaderea febrei. Chiar cand cineva are febra,vinul incalzeste brusc pielea si schimbul de caldura cu exteriorul este mai bun, iar efectul de remarcat: scade febra. ...citeste mai departe… Tratamente Naturiste cu Vin

Natural Treatments with Wine

Natural Treatments with Wine
Natural Treatments with Wine

The wine consumed in moderation is a friend of man, the sorrow or joy. A Romanian proverb says so – „A glass of wine is the joy, two glasses of wine is gladness and three glasses of wine is crazy”.

People know of old, over two thousand years, it has great effects on health the wine.Since the time of Hippocrates, the wine was used to reduce fever, washing wounds, to strengthen a patient who had no appetite after passing through a serious illness. Since then, people already knew that wine helps digestion. After a hearty food with meat and fat, a glass of wine was indispensable. Wine helps useless discharges from the gut, helping to evacuate urine and promotes sweating.But they knew ancient people began to be forgotten in the last century, when so many drugs usually prepared only through chemistry, began to assail us. Do not clean the high consumption of natural wines, by the population from the Rhine wine-growing areas has made it possible for some diseases such as gout, kidney stones and liver to be less common than in other areas? Not many doctors are wrong who think the wine just as evil, toxic and harmful? Certainly not I call you to alcoholism. But some diseases, a natural glass of wine, suitable range when need be and especially how we can be helpful.

White wine or red wine.

What is better? white wine or red wine? Red wine is distinguished not only by color. It contains tannins, which have a great influence on the mucous membranes. Red wine contains not so much acid that most white wines. Our body receives more pleasure and that substances in red wine are better tolerated. Since Roman times it was said that red wine helps you quickly whiten your hair does, it gives you more force, even when age is age. White wine has a diuretic effect, it is good to stimulate digestion.Depending on the assortment of white wine, sweet, dry, semi-dry, more fragrant etc. We know many more varieties of white wines than red wines.

The effects of wine on health

What (good) effects does the wine have for our health? First is a stimulant for body and soul. By aroma, smell, taste and color stimulates our senses, primarily it acts on our central nervous system, leading to the stimulation of digestive juices (salivation and gastric juice release). Furthermore, red wine, low in acid, rich in tannin, help taking vitamin B7, vitamin decisive in the formation of blood. It found that white wine, slightly sour, stimulates digestion. In large quantities, white wine can cause diarrhea. In contrast, red wine has a slightly constipating effect. For a healthy kidney, white wine has a diuretic effect (increases the amount of urine evacuated). But for patients suffering from arteriosclerosis or nephritis it is not advisable to drink alcohol! With its content in methionine, white wine evokes toxins in the liver. Indeed, for a sick liver, alcohol of any kind is not advisable.

Natural treatments with wine

The wine has a stimulating effect on respiration rate. In cases of illness, from a common cold to an even serious flu, wine can increase the ability to defend the body due to its antibiotic properties. Of course, wine is just an adjuvant, it will not replace drugs or antibiotics in serious cases, but in mild, flu or cold, wine leads to a decrease in fever. Even when someone has fever, the wine suddenly heats the skin and the heat exchange with the outside is better, and the noticeable effect: it lowers the fever. … read more … Natural treatments with wine